Zamówienie: ZP.2.2020

Sygnatura zamówienia: ZP.2.2020
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 25 marca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 107 im. Arkadego Fiedlera
ul. Dąbrowskiego 73, 60-523 Poznań
kontakt: tel. 61 847-31-56
email: zs107@poczta.onet.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja budynku nr A wraz z zagospodarowaniem części terenu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadiusza Fiedlera położonego przy ul. Dąbrowskiego 73 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

7 maja 2020 do godz. 14:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

25 marca 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-05-07

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-05-27

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marta Krzemieniewska
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-27 13:36 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (Wprowadzenie informacji)