Zamówienie: 1/2020

Sygnatura zamówienia: 1/2020
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 12 lutego 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Teatr Animacji
al. Niepodległości 14, 61-713 Poznań
kontakt: tel. 61 853-72-20, fax 61 853-64-02
email: sekretariat@teatranimacji.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa konstrukcji aluminiowej, składanej trybuny teleskopowej z fotelami oraz okotarowania

Termin składania ofert/wniosków

21 lutego 2020 do godz. 10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

12 lutego 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-02-21

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-02-27

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tadeusz Damski
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-18 14:12 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)