Zamówienie: TM.ZP/252-03/2023

Sygnatura zamówienia: TM.ZP/252-03/2023
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 2 czerwca 2023
Kwota postępowania: powyżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Teatr Muzyczny
ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań
kontakt: 61 852 32 67
email: sekretariat@teatr-muzyczny.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

13 października 2023 do godz. 11:30

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

2 czerwca 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-09-18 00:00
Opis zmian: zmiana terminu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2023-09-18 14:28