Uchwała nr CIII/604/94 z dnia 1994-04-19

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR CIII/604/94 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 kwietnia 1994 r. zmieniająca uchwałę nr LXXIX/408/93 w sprawie opłaty targowej

Data podjęcia:

1994-04-19

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1994-04-19 00:00:00.0