Uchwała nr LXXXVIII/491/93 z dnia 1993-07-27

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXXXVIII/491/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1993 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej Poznania Nr LXXVII/479/93 z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie zmiany Uchwały własnej Rady Miejskiej Poznania Nr LXXVII/404/93 z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie Budżetu Miasta na rok 1993 zmienionej uchwałą Nr LXXXII/429/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 11 maja 1993 r.

Data podjęcia:

1993-07-27

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1993-07-27 00:00:00.0