Uchwała nr V/24/90 z dnia 1990-06-29

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR V/24/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 czerwca 1990 r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz zasad określania stawek czynszowych za najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne

Data podjęcia:

1990-06-29

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • POLITYKA MIESZKANIOWA

Dokumenty aktu prawnego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1990-06-29 00:00:00.0