Uchwała nr XCI/530/93 z dnia 1993-10-19

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XCI/530/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 października 1993 r. w sprawie powołania Osiedla Poznań - Górczynek

Data podjęcia:

1993-10-19

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • JEDNOSTKI POMOCNICZE OSIEDLA

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1993-10-19 00:00:00.0