Uchwała nr XCVIII/565/94 z dnia 1994-01-18

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XCVIII/565/94 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 stycznia 1994 r. - w sprawie zmiany Uchwały Nr XC/514/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 28 września 1993 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXI/369/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 15 grudnia 1992 r. dotyczącej zmiany organizacyjno-prawnej formy działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych

Data podjęcia:

1994-01-18

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1994-01-18 00:00:00.0