Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Znajdź uchwały

Kadencja Rady Miasta

2002-2006

Liczba znalezionych uchwał: 1219
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR V/19/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie nadania statutu Gimnazjum nr 25 w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR V/18/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie nadania statutu Gimnazjum nr 60 w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR V/17/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/649/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących indywidualnych świadczeń pomocy społecznej oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR V/16/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR V/15/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR V/14/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA Nr IV/13/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR IV/12/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/466/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2000 roku w sprawie zasad i procedury aktualizowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XCVIII/1139/III/2002 z dnia 9 października 2002 roku

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR IV/11/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 14 grudnia 1999 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA Nr III/10/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR III/9/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie wyboru sekretarzy Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR III/8/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie objęcia przez Pana Mariusza Romana WOŹNIAKA mandatu radnego Miasta Poznania w okręgu wyborczym nr I.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR III/7/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie objęcia przez Panią Janinę NOWOWIEJSKĄ mandatu radnej Miasta Poznania w okręgu wyborczym nr III.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR II/6/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 listopada 2002 roku sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Poznania oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR II/5/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Miasta Poznania Pana Macieja FRANKIEWICZA

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR II/4/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Miasta Poznania Pana Tomasza Jerzego KAYSERA.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR II/3/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie objęcia przez Pana Andrzeja Stanisława PORAWSKIEGO mandatu radnego Miasta Poznania w okręgu wyborczym nr IV.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR I/2/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA Z DNIA 19 listopada 2002 roku w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Miasta Poznania Pana Ryszarda Grobelnego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR I/1/IV/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Poznania

brak