Uchwała nr XXXIX/578/VI/2012 z dnia 2012-10-16

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXXIX/578/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. Porzeczkowej i cieku Łężynka" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2012-10-16

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2012-12-17
  • Pozycja w dzienniku: 6199

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2012-10-16 00:00:00.0