Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Znajdź uchwały

Kadencja Rady Miasta

2014-2018

Liczba znalezionych uchwał: 1418
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1318/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Porannej Rosy.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1317/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Przytulna.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1316/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Stefanii Wojtulanis-Karpińskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1315/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy 3. Pułku Lotniczego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1314/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Żołnierzy Górników.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1313/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Jadwigi Badowskiej-Muszyńskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1312/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Moniki Gruchmanowej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1311/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Olgi Sawickiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1310/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Janiny Dzierżykraj-Morawskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1309/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Lucyny Sieciechowiczowej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1308/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Alicji Iwańskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1307/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Idy Fink.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1306/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Jadwigi Żylińskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1305/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Emmy Puffke.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1304/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Swiniarskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1303/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Papuszy.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1302/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem bł. Marii Sancji Szymkowiak.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1301/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Anny Memoraty.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1300/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem bł. Marii Karłowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1299/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1298/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie ustanowienia "Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia sportowe dla uczniów poznańskich szkół".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-09-01

Uchwała Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-09-01

Uchwała Nr LXXI/1296/VII/208 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 zmieniająca uchwałę Nr LXIX/717/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1295/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1294/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1293/VII/208 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1292/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.274.2018.16 z dnia 27 czerwca 2018 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1291/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie bonifikaty dla Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Opolskiej i Wojciecha Korfantego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1290/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1289/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1288/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. Huby Moraskie w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1287/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Lecha" część B w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1286/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1285/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Minikowa, część A1 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1284/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Gołębiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1283/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie skargi J. i J. K. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1282/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie skargi E. G.-C. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1281/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie skargi J.B. na Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1280/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie skargi A.B. na Prezydenta Miasta Poznania oraz na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1279/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 zmieniająca uchwałę Nr LVIII/779/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1278/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1277/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1276/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1275/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-01-01

Uchwała Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1273/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie udzielenia dotacji dla Spółdzielni Socjalnej "POZNANIANKA".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1272/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 zmieniająca uchwałę Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1271/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Umowy Wsparcia zawartej w dniu 28 września 2011 r. pomiędzy Miastem Poznań a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 6 grudnia 2012 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1270/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1269/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr..., położonego przy ul. Chociszewskiego 34.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1268/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie nadania skwerowi nazwy Świętosławy Sygrydy.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1267/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nazewnictwa ulic Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1266/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1265/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie nazwania ronda imieniem Wandy Błeńskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1264/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Wiktora Jankowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1263/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Stanisława Zwierzchowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1262/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Józefa Węglarza.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1261/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Adama Kręglewskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1260/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Kazimierza Drewnowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1259/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Jana Czochralskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1258/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie zasięgu nazwy ulicy Buska.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1257/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1256/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna A" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1255/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1254/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie nadania skwerowi nazwy Trzech Tramwajarek.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1253/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1252/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 zmieniająca uchwałę Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-07-01

Uchwała Nr LXIX/1251/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1250/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1249/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1248/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie przyjęcia projektu zmian Statutu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1247/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie wyboru uzupełniającego ławników Sądu Okręgowego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1246/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1245/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVIII/1244/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-06-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo - część B" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVIII/1243/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-06-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Morasko, F. Jaśkowiaka i Glinienko w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1242/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-06-2018 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta Poznania za 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1241/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-06-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1240/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie skargi I.S. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 106 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1239/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie skargi W.K. na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania w związku z nieotrzymaniem odpowiedzi na skierowane przez Skarżącego pismo.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1238/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1237/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVII/1236/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Miasta Poznania oraz zasad świadczenia usług i prowadzenia prac na cmentarzach komunalnych Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1235/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1234/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie bonifikaty dla Stowarzyszenia Na Tak z siedzibą w Poznaniu od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Marcelińskiej i Kolorowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1233/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 zmieniająca uchwałę Nr L/777/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVII/1232/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tereny przemysłowe w rejonie ul. Wrzesińskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVII/1231/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Armii Krajowej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1230/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania Nr LXIV/1182/VII/2018 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1229/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1228/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1227/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1226/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Towarzystwu Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1225/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Zenonowi Wechmannowi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1224/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Henrykowi Rozmiarkowi

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1223/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Profesorowi Romanowi Słowińskiemu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1222/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Józefowi Stasińskiemu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1221/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Ryszardowi Krynickiemu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1220/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli wykorzystania możliwości i skuteczności ubiegania się o środki zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1219/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Malachitowa.

brak