Uchwała nr LXXV/1415/VII/2018 z dnia 2018-11-13

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXV/1415/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

Data podjęcia:

2018-11-13

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-11-13 00:00:00.0