Uchwała nr LII/929/VII/2017 z dnia 2017-07-11

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LII/929/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1113/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Zielony Dębiec.

Data podjęcia:

2017-07-11

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-07-11 00:00:00.0