Uchwała nr LIII/964/VII/2017 z dnia 2017-09-05

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LIII/964/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XVI/176/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

Data podjęcia:

2017-09-05

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-10-01

Zmienia uchwałę:

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • transport

Dokumenty aktu prawnego:

Tekst ujednolicony:

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-09-05 00:00:00.0