Uchwała nr LXX/1288/VIII/2022 z dnia 2022-09-06

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXX/1288/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2022 w sprawie skargi A. H. na Prezydenta Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2022-09-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • SKARGI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-14 10:34:07.0