Uchwała nr LXXI/1296/VIII/2022 z dnia 2022-09-20

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXI/1296/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 20-09-2022 zmieniająca uchwałę Nr LVI/1047/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2022 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

Data podjęcia:

2022-09-20

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 13:09:13.0