Uchwała nr LXXI/1309/VIII/2022 z dnia 2022-09-20

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXI/1309/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 20-09-2022 zmieniająca uchwałę Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023.

Data podjęcia:

2022-09-20

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2022-09-22
  • Pozycja w dzienniku: 6620

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • POLITYKA MIESZKANIOWA

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 13:10:53.0