Uchwała nr LXXIII/1361/VIII/2022 z dnia 2022-11-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIII/1361/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Nr LXX/1290/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 6 września 2022 r. w sprawie skargi Ł. B. na Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

Data podjęcia:

2022-11-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-15 14:49:56.0