Uchwała nr LXXIV/1363/VIII/2022 z dnia 2022-11-22

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIV/1363/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu określenia zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Poznania do szkół i przedszkoli.

Data podjęcia:

2022-11-22

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-24 12:15:50.0