Uchwała nr LXXV/1031/V/2010 z dnia 2010-07-06

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXV/1031/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lipca 2010 r. w/s aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Data podjęcia:

2010-07-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Natalia Malinowska
ostatnia zmiana w dniu 2010-07-21 08:05 - słowa klucze (Aktualizacja)