Uchwała nr LXXI/1123/VI/2014 z dnia 2014-07-08

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXI/1123/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

Data podjęcia:

2014-07-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Orzeczenia Sądowe

  1. Orzeczenie Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 2018-11-28, treść:
    oddalenie skargi kasacyjnej Miasta od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 3.11.2016 r. sygn. akt: IV SA/Po367/16 stwierdzającego nieważność uchwały w całości

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-07-08 00:00:00.0