Uchwała nr LXV/1218/VIII/2022 z dnia 2022-06-07

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXV/1218/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2022.

Data podjęcia:

2022-06-07

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2022-06-24
  • Pozycja w dzienniku: 4818

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Regionalna Izba Obrachunkowa z dnia 2022-07-06, treść:
    I. Stwierdza, że uchwała nr LXV/1218/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2022 została podjęta z naruszeniem zasady spójności. II. Uznaje, że naruszenie ma charakter nieistotny .

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-06-14 11:01:31.0