Uchwała nr C/586/94 z dnia 1994-02-22

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR C/586/94 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 lutego 1994 r. STANOWISKO Rady Miejskiej Poznania Rada Miejska Poznania wyraża zaniepokojenie propozycją przesunięcia z budżetu Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa do budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej kwoty 1 biliona 250 mld zł, przeznaczonej na dodatki mieszkaniowe i skierowania jej na inne cele.

Data podjęcia:

1994-02-22

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA
  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1994-02-22 00:00:00.0