Uchwała nr LXIV/1180/VIII/2022 z dnia 2022-05-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIV/1180/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu - część C.

Data podjęcia:

2022-05-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2022-05-31
  • Pozycja w dzienniku: 4235

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-05-20 10:14:05.0