Uchwała nr LXXV/1039/V/2010 z dnia 2010-07-06

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXV/1039/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/873/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2009 roku w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2010 rok

Data podjęcia:

2010-07-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Natalia Malinowska
ostatnia zmiana w dniu 2010-07-21 07:56 - słowa klucze (Aktualizacja)