Uchwała nr LXXVI/1092/V/2010 z dnia 2010-08-31

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXVI/1092/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w/s upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągania zobowiązań finansowych na realizację projektu w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1. Poddziałanie 8.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Data podjęcia:

2010-08-31

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • FUNDUSZE UNIJNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Tadera
ostatnia zmiana w dniu 2010-09-14 11:45 - dokonano wpisu odpowiedzialnego za realizację uchwały (Aktualizacja)