Uchwała nr LXXVI/1094/V/2010 z dnia 2010-08-31

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXVI/1094/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w/s przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dopiewo

Data podjęcia:

2010-08-31

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA
  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Regionalna Izba Obrachunkowa z dnia 2010-10-06, treść:
    Uchwała  Nr 18/1522/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdzająca nieważność uchwały

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Tadera
ostatnia zmiana w dniu 2010-09-14 11:46 - dokonano wpisu odpowiedzialnego za realizację uchwały (Aktualizacja)