Uchwała nr XLII/443/IV/2004 z dnia 2004-04-20

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XLII/443/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miasta Poznania Nr XXXVII/326/IV/2004
z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "CENTRUM 6" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2004-04-20

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2004-04-20 00:00:00.0