Uchwała nr XV/232/VIII/2019 z dnia 2019-07-09

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XV/232/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie".

Data podjęcia:

2019-07-09

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-18 14:52:45.0