Uchwała nr XXII/386/VIII/2020 z dnia 2020-01-21

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXII/386/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2020 rok.

Data podjęcia:

2020-01-21

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • KONTROLE KOMISJI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-29 11:37:49.0