Uchwała nr XXV/468/VIII/2020 z dnia 2020-03-31

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXV/468/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 31-03-2020 w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Żniwna 1, do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu, ul. Żniwna 1.

Data podjęcia:

2020-03-31

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-04-01 12:09:26.0