Uchwała nr XXVI/370/VII/2016 z dnia 2016-03-15

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXVI/370/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15-03-2016 w sprawie zamiaru utworzenia parku kulturowego na terenie miasta Poznania pod nazwą "Park Kulturowy Stare Miasto".

Data podjęcia:

2016-03-15

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • KULTURA I NAUKA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-03-15 00:00:00.0