Uchwała nr XXXV/355/V/2008 z dnia 2008-04-08

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XXXV/355/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/342/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2008-04-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2008-05-14, treść:
    rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ewelina Łupińska
ostatnia zmiana w dniu 2008-04-15 10:53 - wskazano jednostkę odpowiedzialną za realizację uchwały (Aktualizacja)