Uchwała nr VII/87/VIII/2019 z dnia 2019-02-26

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr VII/87/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania.

Data podjęcia:

2019-02-26

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2019-03-04
  • Pozycja w dzienniku: 2411

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODARKA KOMUNALNA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-02-26 00:00:00.0