Uchwała nr VIII/58/III/99 z dnia 1999-02-16

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR VIII/58/III/99 RADY MIASTA POZNANIA Z DNIA 16 LUTEGO 1999 R. W SPRAWIE: ZASAD PRZYZNAWANIA DIET I ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ DLA CZŁONKÓW RAD I ZARZĄDÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI.

Data podjęcia:

1999-02-16

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • JEDNOSTKI POMOCNICZE OSIEDLA

Dokumenty aktu prawnego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1999-02-16 00:00:00.0