Uchwała nr LXXII/1351/VII/2018 z dnia 2018-09-04

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

obowiązujący w części

Tytuł:

Uchwała Nr LXXII/1351/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie nadania alei nazwy Orderu Uśmiechu.

Data podjęcia:

2018-09-04

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2018-09-11
  • Pozycja w dzienniku: 6935

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2018-09-26, treść:
    nieważność §3 w zakresie zwrotu :"po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego"

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-09-04 00:00:00.0