Uchwała nr LXX/1290/VIII/2022 z dnia 2022-09-06

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXX/1290/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2022 w sprawie skargi Ł. B. na Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

Data podjęcia:

2022-09-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • SKARGI

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2022-10-11, treść:
    nieważność uchwały nr LXX/1290/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 6 września 2022 r. w sprawie skargi Ł. B. na Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu - ze względu na istotne naruszenie prawa.

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-14 10:34:25.0