Uchwała nr XIX/243/VII/2015 z dnia 2015-11-03

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XIX/243/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2015-11-03

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2015-11-03 00:00:00.0