Uchwała nr XIX/313/VIII/2019 z dnia 2019-11-19

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XIX/313/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.406.2019.16 z dnia 31 października 2019 r.

Data podjęcia:

2019-11-19

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • SKARGI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-28 09:18:34.0