Uchwała nr XLIX/865/VII/2017 z dnia 2017-06-06

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XLIX/865/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 06-06-2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta Poznania za 2016 rok

Data podjęcia:

2017-06-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-06-06 00:00:00.0