Uchwała nr XLVIII/628/V/2009 z dnia 2009-01-13

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XLVIII/628/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. w/s dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych świadczonych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Data podjęcia:

2009-01-13

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODARKA KOMUNALNA

Dokumenty aktu prawnego

Orzeczenia Sądowe

  1. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2011-02-09, treść:
    stwierdzenie wydania uchwały z naruszeniem prawa oraz określenie braku możliwości wykonania uchwały

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Opis zmian: wpis realizującego uchwałę (Aktualizacja)
Opublikował(a): Barbara Dziczkaniec
Data i godzina publikacji: 2009-01-23 13:50