Uchwała nr XVI/166/VII/2015 z dnia 2015-09-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XVI/166/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Data podjęcia:

2015-09-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2015-09-08 00:00:00.0