Uchwała nr XVI/262/VIII/2019 z dnia 2019-09-03

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XVI/262/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie skargi P. Ł. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu oraz na Prezydenta Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2019-09-03

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • SKARGI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-11 14:34:47.0