Uchwała nr XVII/291/VIII/2019 z dnia 2019-09-24

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XVII/291/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie skargi A. S. na Prezydenta Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2019-09-24

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE
  • SKARGI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-02 14:35:55.0