Uchwała nr XX/358/VIII/2019 z dnia 2019-12-03

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XX/358/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na rok 2020.

Data podjęcia:

2019-12-03

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-12 11:29:28.0