Uchwała nr XXII/392/VIII/6/2020 z dnia 2020-01-21

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Stanowisko Nr XXII/392/VIII/6/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie konieczności dalszych działań realizacyjnych po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. T. Mateckiego - część A" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2020-01-21

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-29 14:36:44.0