Uchwała nr XXIII/438/VIII/2020 z dnia 2020-02-25

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXIII/438/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu przy ulicy Rycerskiej 43.

Data podjęcia:

2020-02-25

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-02 14:18:56.0