Uchwała nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2003-12-02

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA Nr XXXIV/269/IV/2003 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

Data podjęcia:

2003-12-02

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

 • Data ogłoszenia: 2003-12-11
 • Numer dziennika: 191
 • Pozycja w dzienniku: 3562

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

 • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Orzeczenia Sądowe

 1. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2011-04-21, treść:
  stwiewrdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej § 2 załącznika nr 2 pkt 1.2 poz. 2 i 3 oraz pkt 1.3 poz. 3 oraz określenie niemożności jej wykonania w powyższym zakresie

  Załączniki

 2. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2016-12-20, treść:
  stwierdzenie nieważności § 3 ust. 2a Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

  Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2003-12-02 00:00:00.0