Uchwała nr XXXIV/592/VIII/2020 z dnia 2020-09-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXXIV/592/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Polan" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2020-09-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2020-09-17
  • Pozycja w dzienniku: 7021

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-09-14 15:20:15.0