Uchwała nr XXXV/356/V/2008 z dnia 2008-04-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XXXV/356/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwał:Nr XI/83/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 3 kwietnia 2007r.,Nr XX/176/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 28 sierpnia 2007r.,Nr XX/177/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 28 sierpnia 2007r.,Nr XXIV/217/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 23 października 2007r.,Nr XXIV/218/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 23 października 2007r.,Nr XXIV/219/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 23 października 2007r.,Nr XXIV/220/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 23 października 2007r.,Nr XXVI/256/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2007r.,Nr XXVI/257/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2007r.,Nr XXVI/258/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2007r.,Nr XXVIII/276/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2007r., w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Data podjęcia:

2008-04-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Opis zmian: wskazano jednostkę odpowiedzialną za realizację uchwały (Aktualizacja)
Opublikował(a): Ewelina Łupińska
Data i godzina publikacji: 2008-04-15 10:54